Strona główna

Połączenie spółek

Zarząd INTERMARUM sp. z o.o. z siedzibą w Opolu niniejszym informuje, iż w dniu 21 grudnia 2020 r. podpisał z ArtP Capital SA Plan Połączenia.
Plan połączenia
Załącznik #1 - Projekt Uchwały Spółki PrzemującejZałącznik #2 - Projekt Uchwały Spółki PrzejmowanejZałącznik #3 - Projekt Zmiany Statutu Spółki PrzejmującejZałącznik #4 - Ustalenie wartości majątku Spółki PrzejmowanejZałącznik #5 - Ustalenie wartości majątku Spółki PrzejmującejZałącznik #6 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki PrzejmowanejZałącznik #7 - Oswiadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej
Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki PrzejmowanejProtokół z posiedzenia Zarządu Spółki Przejmującej
Sprawozdanie Zarządu INTERMARUM Sp. o.o. z siedzibą w Opolu uzasadniające połączenie spółekSprawozdanie Zarządu ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uzasadniające połączenie spółekOpinia biegłego o Planie połączenia
Dokumenty finansowe ArtP Capita S.A. za ostatnie trzy lata:
Dokumenty finansowe Intermarum Sp. z o.o. za ostatnie trzy lata: