Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

6th Jun 2021 · 06:47

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:

1. Intermarum - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

2. Intermarum - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

3. Intermarum - Pełnomocnictwa.pdf

4. Intermarum - Informacja o ogólnej liczbie akcji 2023.pdf

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

Niniejsze wprowadzenie zmian do porządku obrad związane jest ze złożeniem w ustawowym terminie żądania umieszczenia w porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” wraz z projektem uchwały, o czym Spółka informowała w trybie raportu EBI nr 8/2023 w dn. 7 czerwca 2023 r.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał oraz zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki:

1. Intermarum - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

2. Intermarum - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

3. Intermarum - Pełnomocnictwa.pdf

Archiwalne:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

4. Intermarum - Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ 2022.pdf

3. Intermarum - pełnomocnictwa ZWZ 2022.pdf

2. Intermarum - projekty uchwał ZWZ 2022.pdf

1. Intermarum - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022.pdf

Intermarum - wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok 2021

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Intermarum

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 14 grudnia 2021 r.

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 grudnia 2021 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:

1. Ogłoszenie Zarządu Intermarum o zwołaniu NWZ.pdf

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Intermarum.pdf

3. Intermarum- pełnomocnictwa do ogłoszenia NWZ.pdf

4. Intermarum - Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

5. Intermarum - Zmiany Statutu Spółki.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

1. Ogłoszenie Zarządu INTERMARUM o zwołaniu ZWZ 2021.pdf

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERMARUM 2021.pdf

3. INTERMARUM - pełnomocnictwa do ogłoszenia ZWZ 30.06.2021.pdf

4. INTERMARUM - Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

5. INTERMARUM - wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020

6. INTERMARUM - PROTOKÓŁ z posiedzenia RN

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM za 2020

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Protokół posiedzenie Zarządu INTERMARM S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2021 roku.

Zarząd ArtP Capital Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2021 r. na godzinę 12.00, które odbędzie w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu ArtP Capital S.A. o zwołaniu NWZ 2021

Projekty uchwał Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia ArtP Capital SA

ArtP Capital S.A. – pełnomocnictwa do ogłoszenia NWZ 29.03.2021

ArtP Capital S.A. – Informacja o ogólnej liczbie akcji

Dokumenty związane z planem połączenia dostępne są na podstronie Plan Połączenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku.

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 sierpnia 2020 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

1. Ogłoszenie Zarządu ArtP Capital o zwołaniu ZWZ 2020

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital SA

3. ArtP - pełnomocnictwa do ogłoszenia ZWZ 20.08.2020

4. ArtP - Informacja o ogólnej liczbie akcji

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030, (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., które odbędzie w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu ArtP Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital S. A..pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji ArtP Capital S.A..pdf

Wzór pełnomocnictwa.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 rokur.

Zarząd ArtP Capital Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku, o godz. 13.30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland