Raport roczny za 2020 rok obrotowy

31st May 2021 · 17:10

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2020 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Szymon Janus - Prezes Zarządu
  • Michał Szymerski - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny INTERMARUM 2020 - cześć 1 Sprawozdanie finansowe.pdf

Raport roczny INTERMARUM 2020 - cześć 1 Sprawozdanie finansowe.xml

Raport roczny INTERMARUM 2020 - cześć 2 Sprawozdanie Zarządu.pdf

Raport roczny INTERMARUM 2020 - cześć 3 Pismo Zarządu, Oświadczenia, Zasady Ładu Korporacyjnego.pdf

Raport roczny INTERMARUM 2020 - cześć 4 Pismo Opinia Biegłego Rewidenta.pdf

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland