Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.

29th May 2024 · 11:14

Zarząd INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dn. 11 stycznia 2024 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r., oraz do raportu bieżącego nr 6/2024 z dn. 24 maja 2024 r. w którym informował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r., informuje o ponownej zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. z 31 maja 2024 r. na 31 lipiec 2024 r.

W związku z ustaleniem nowego terminu publikacji tego raportu rocznego za 2023 rok na 31 lipca 2024 r., Spółka naruszy obowiązek informacyjny obligujący do przekazania raportu rocznego do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Niniejsze naruszenie związane jest z przedłużającymi się pracami przy sporządzeniu dokumentacji składającej się na raport roczny.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 14 Załącznika do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024" oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland