Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok.

1st Jun 2016 · 14:00

Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu informuje, iż zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2015 z uwagi na pozyskaną od biegłego rewidenta informację o przesunięciu terminu przekazania Spółce opinii z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Pierwotnym terminem publikacji raportu (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 r. opublikowanym raportem bieżącym 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.) był dzień 3 czerwca 2016 r.

Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2015 r. został wyznaczony na dzień 6 czerwca 2016 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland