Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

23rd May 2023 · 10:05

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dn. 13 stycznia 2023 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r. z 26 maja 2023 r. na 31 maja 2023 r.

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Janus - Prezes Zarządu
  • Michał Szymerski - Wiceprezes Zarządu

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland