Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.

26th Jun 2020 · 14:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. (w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.) oraz raportów nr 5/2020 z dnia 22 maja 2020 r. i nr 6/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. (w których poinformował o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.), informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r. z dnia 29 czerwca 2020 r. na dzień 01 lipca 2020 r.

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r. wynika przede wszystkim z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w Polsce, w tym koniecznością wprowadzenia procedur ochrony zdrowia pracowników związanych z przygotowaniem wyżej wskazanych raportów, a także koniecznością przekierowania zasobów ludzkich na działania ukierunkowane na pozyskiwanie publicznych środków pomocowych, których celem ma być ograniczenie negatywnych skutków pandemii na sytuację Spółki.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w związku z planowaną publikacją raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r. na dzień 01 lipca 2020 r., Spółka nie dochowa terminu publikacji określonego w §6 ust. 11 i 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. nie opublikuje tych raportów w terminie nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego (31.12.2019 r.).

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland