Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail

27th May 2021 · 09:44

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana adresu strony internetowej Spółki na nowy adres: intermarum.com oraz adresu e-mail na: ir@intermarum.com.

Niniejsze związane jest z zarejestrowaniem w dniu 20 maja 2021 r. połączenia Spółki z Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz zmianą nazwy Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland