Zmiana adresu siedziby Spółki

1st Mar 2024 · 10:57

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Spółki uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki z dotychczasowego: ul. Stanisława Bronicza 3, 45-844 Opole, na nowy adres: ul. Bartosza Głowackiego 25-27 / 8 B, Opole 45-110. Nie ulega zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Opole.

Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone do Sądu, celem uwidocznienia zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland