Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

27th Jun 2016 · 15:00

Zarząd ArtP Capital S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 roku, otrzymał od swojego akcjonariusza Wolpi Sp. z o.o. zgłoszenie kandydatury Pani Małgorzaty Stolarczyk na członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z punktem 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 lipca 2016 roku. Według oświadczenia, które podpisała Pani Małgorzata Stolarczyk, wyraziła ona zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Małgorzata Stolarczyk urodzona 5 lutego 1957 r. w Opolu. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, Wydział Lekarski (obecnie Uniwersytet Medyczny), który ukończyła w 1984 r. W latach 1975 – 1977 uczęszczała do Pomaturalnego Zawodowego Studium Medycznego w Opolu, Wydział Analityki Medycznej. W latach 1984 - 2000 zatrudniona w ZOZ dla miasta Opole. Od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniona w SPZOZ „Centrum” w Opolu jako lekarz POZ. W 2002 r. ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Placówkami Medycznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W celu poszerzenia swojej wiedzy ukończyła Akademie Medyczną we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, Studium Szkolenia Podyplomowego i Centrum Kształcenia i Rozwoju Homeopatii (CEDH) we Francji, oraz kursy z Zarządzania Opieką Zdrowotną, jak również Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia.

Zgodnie z charakterystyką działalności ARTP Capital S.A., kandydatura Pani Małgorzaty Stolarczyk jest idealna do nadzorowania zaangażowania spółki w segment zdrowia i medycyny.

Podstawa prawna
§ 4 ust 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland