Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

4th Jun 2024 · 11:16

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 688/2024 w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcjami Spółki, w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za 2023 rok obrotowy. Zawieszenie będzie obowiązywać do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2023 rok obrotowy, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Uchwała weszła w życie z dniem 4 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland