Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

22nd Dec 2020 · 15:00

Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie (zmiana przekazanego wcześniej zawiadomienia) w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Wolpi Fund Management Sp. z o.o. - podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.
W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie.

Wolpi Fund Management Sp. z o.o. powiadomienie

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland