Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

4th May 2023 · 16:33

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę z Grafit Audyt Rachunkowość Agnieszka Wesołowska z siedzibą w Opolu (45-940) przy ulicy Topazowej 11/2, NIP: 7542695195, Regon: 161565941, numer firmy audytorskiej 3980, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland