Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

24th Mar 2021 · 19:14

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę z p. Agnieszką Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafit Audyt Rachunkowość Agnieszka Wesołowska, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3980, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland