Zawarcie umowy w zakresie wydania gry Workshop Simulator na konsolę Nintendo Switch oraz Playstation 4

25th Jan 2022 · 15:58

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2022 roku, zawarł z REDDEERGAMES sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: REDDEERGAMES) umowę, na mocy której REDDEERGAMES będzie wydawcą gry Workshop Simulator (dalej: Gra) na konsole Nintendo Switch oraz Playstation 4.

Na mocy zawartej umowy, Emitent udzielił Wydawcy na wyłączność na okres 10 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne okresy), bez ograniczeń terytorialnych wszelkich niezbędnych praw i licencji w celu wydania Gry na platformy Nintendo Switch oraz Playstation 4. W ramach umowy działania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne Gry na platformie Nintendo Switch oraz Playstation 4 będą prowadzone przez Wydawcę na jego koszt.

Wynagrodzenie Emitenta będzie stanowić procentową  wartości przychodów, która zostanie osiągnięta ze sprzedaży Gry na platformach Nintendo Switch oraz Playstation 4. Udział Emitenta w zysku ze sprzedaży Gry na w/w platformach jest zgodny z branżowymi normami. Udział w zysku będzie należny, gdy sprzedaż przekroczy kwotę gwarancji minimalnej sprzedaży, tj. po pokryciu kosztów Wydawcy.

W opinii Zarządu Emitenta, niniejsza umowa może mieć znaczący wpływ na dalsze wyniki finansowe osiągane ze sprzedaży tej Gry. Ostateczna data premiery na konsole Nintendo Switch oraz Playstation 4 zostanie ustalona w późniejszym terminie. Ponadto, w ślad za raportem ESPI nr 2/2022 z dn. 7 stycznia 2022 r. Zarząd przypomina, iż data premiery na PC, Playstation 5 oraz Xbox Series X/S ustalona została na dzień 10 marca 2022r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland