Zawarcie porozumienia do listu intencyjnego w Football Academy

7th Aug 2020 · 18:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2020 r. zawarł z Football Academy sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: FA) porozumienie (dalej: Porozumienie), mocą którego Strony postanowiły zawiesić współpracę wyrażoną w liście intencyjnym z dnia 5 listopada 2019 r. do chwili uspokojenia się sytuacji w Polsce i na świecie, wywołanej epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Porozumienie weszło w życie w dniem podpisania.

Zarząd przypomina, iż o podpisaniu listu intencyjnego z FA Spółka informowała w formie raportu ESPI nr 13/2019 w dniu 5 listopada 2019 r. Współpraca ta polegać miała na:

- opracowaniu platformy technologicznej wspomagającej działania szkoleniowe dzieci i młodzieży,
- wsparciu technologicznym w zakresie transferu technologii oraz wdrożenia projektów,
- wymiany kadr, potencjałów oraz doświadczeń.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland