Zatwierdzenie przez Zarząd ArtP Capital S.A. strategii rozwoju Spółki na lata 2019-2022

8th Nov 2019 · 11:00

Zarząd ArtP Capital S.A z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, że w dniu 08.11.2019 r. przygotował i przyjął uchwałą Zarządu strategię rozwoju Spółki na lata 2019-2022. Głównym założeniem strategii jest reorganizacja Spółki i powrót do działalności sportowo-medialnej. W ramach doświadczenia oraz potencjałów stworzonych w ostatnich latach przy inwestowaniu w spółki nowych technologii oraz w związku z nawiązaniem współpracy ze sportową spółką Football Academy sp. z o.o. („Partner”), Zarząd Spółki ma w planach stworzyć unikalną platformę technologiczną wspomagającą działania szkoleniowe dzieci i młodzieży realizowane przez Partnera.

Główna działalności Spółki polegać będzie na wspieraniu technologicznym Partnera w realizacji działań związanych z siecią szkoleniową dla dzieci i młodzieży, działającą globalnie. W ramach doświadczenia przy realizacji poprzednich projektów Spółka odpowiedzialna będzie również za działania PR, organizację eventów sportowych oraz pozyskiwanie funduszy unijnych.

Jednocześnie w związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących prowadzenia inwestycji na rynku kapitałowym (w przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej, występuje obowiązek wpisu na listę wewnętrznie zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną), Zarząd Spółki planuje wycofać się z działalności inwestycyjnej. Zgodnie bowiem z przepisami, alternatywna spółka inwestycyjna nie może wykonywać innej działalności niż inwestycyjna, co stoi w sprzeczności z nową koncepcją Spółki.

Zarząd Spółki nadmienia, iż Football Academy sp. z o.o. jest częścią Football Academy Group, jednego z największych europejskich podmiotów działających na rynku dziecięcej piłki nożnej pod kątem ilości uczestników zajęć. Football Academy Group działa w oparciu o model franczyzowy, a w jego skład wchodzi 334 oddziałów, 23 250 zawodników oraz 875 trenerów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland