Zarząd

24th May 2021 · 05:00

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Szymon Janus - Prezes Zarządu

Założyciel, Prezes i Dyrektor Kreatywny w firmie Intermarum sp. z o.o. Od młodości związany z grami, zarówno jako recenzent jak i twórca amatorskich produkcji, z których wywodzi się znaczna część starego pokolenia polskich twórców gier. Od lat aktywnie uczestniczy też w życiu branżowym. Twórca pierwszego raportu o zarobkach w branży jak i serwisu o polskich grach – „Polski GameDev”, co otworzyło mu drzwi do współpracy m.in. z Ministerstwem Gospodarki. Kilkukrotnie występował na branżowych konferencjach jako wykładowca. W myśl zasady wspierania lokalnych inicjatyw rozpoczął ścisłą współpracę z opolskimi uczelniami i szkołami. Realizował również projekty historyczne dla miasta Opola jak i wspiera lokalną społeczność współpracując przy tym z władzami miasta.

W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył wiedzę menadżerską i biznesową, nabył umiejętności w zakresie zarządzania projektami, ich realizacji, w tym wdrażaniu innowacji.

Michał Szymerski - Wiceprezes Zarządu

W przeszłości współtworzył on markę Spokko jako jeden z członków jej pierwotnego 3-osobowego zespołu. W tym czasie studio dynamicznie rozwijało swoje przychody i zyski (do poziomu kilku milionów PLN rocznie od 2012 roku). Charakter działania studia i otwartość na nowe rozwiązania pozwoliły w pełni wykorzystać możliwości jakie dało otwarcie Apple AppStore na mikrotransakcje, a w dalszych latach na gry tworzone w modelu free-to-play i dodatkowe przychody z reklam. Jednocześnie studio rozwijało gry reklamowe dla zagranicznych klientów, takich jak Dare Digital. Poza byciem głównym programistą gameplayu i współpracą w zakresie designu, zajmował się nawiązywaniem kontaktu z zagranicznymi partnerami, takimi jak FreeAppA-Day czy Noodlecake (pierwotnie jak firmie tworzącej porty na Androida, a później została globalnym wydawcą gier Spokko). Największym sukcesem marki były gry Zombie Road Trip i Zombie Road Trip Trials, które zostały pobrane ponad 30 milionów razy, oraz seria Tiki Totems (Tiki Totems 1, Tiki Totems 2, Tiki Lavalanche), które również pobrano ponad 10 milionów razy. Obecnie firma Spokko wchodzi w skład grupy CD Projekt SA.

W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył wiedzę menadżerską i biznesową, nabył umiejętności w zakresie zarządzania projektami, ich realizacji, w tym wdrażaniu innowacji.

Anna Koczur - Prokurent

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland