Zakup 40% praw do technologii związanej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości

25th Mar 2021 · 19:13

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 marca 2021 r. zawarł z VENET-LUX Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: VENET-LUX) umowę (dalej: Umowa), której przedmiotem jest zakup 40% praw do technologii związanej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (dalej: Technologia), za cenę 300.000,00 zł netto. Kwota zostanie uiszczona na rachunek bankowy VENET-LUX.

Zarząd wskazuje, iż w związku z zawarciem Umowy, Spółka posiada 100% praw do Technologii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland