Wypowiedzenie umowy przez Destructive Creations Sp. z o.o.

28th Aug 2023 · 12:31

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) niniejszym informuje o wypowiedzeniu umowy współprodukcji gry przez Destructive Creations Sp. z o.o. (dalej: Destructive Creations), której przedmiotem było podjęcie przez strony odpłatnej współpracy w zakresie produkcji, wydania i promocji gry o nazwie kodowej Orange.2 (dalej: Gra). O zawarciu tej umowy Intermarum informowała raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 13 maja 2021 roku.

Powodem wypowiedzenia przez Destructive Creations umowy jest niewykonanie przez Intermarum przedmiotu umowy w terminie, w związku z czym Destructive Creations przedstawiło roszczenia finansowe, tj. zwrotu do 5 września 2023 r. wypłaconego Intermarum wynagrodzenia w kwocie 2 mln zł. Intermarum uważa tą argumentację za sprzeczną z aktualnymi ustaleniami, a roszczenia uznaje za bezzasadne. Zarząd wskazuje, iż w razie konieczności zastosuje wszystkie dopuszczalne środki prawne, celem udowodnienia swoich racji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland