Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.

30th Jun 2023 · 13:55

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu _dalej: Spółka_ informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- Szymon Janus - 56 928 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 66,01% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 34,50% ogólnej liczby głosów,
- Wolpi Sp. z o.o. - 14 878 032 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,25% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,02% ogólnej liczby głosów,
- Michał Szymerski - 12 007 840 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,92% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 7,28% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland