Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

30th Jun 2022 · 12:06

Zarząd INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- Szymon Janus – 56 928 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 58,03% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 34,50% ogólnej liczby głosów,

- Wolpi sp. z o.o. – 14 878 032 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 15,17% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,02% ogólnej liczby głosów,
- Michał Szymerski – 12 007 840 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 12,24% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 7,28% ogólnej liczby głosów,

- January Ciszewski – 9 035 280 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,21% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 5,48% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland