Uzupełnienie do raportu EBI nr 6/2021 z dn. 29.03.2021 r. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej

30th Mar 2021 · 19:08

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w związku z opublikowanym 29 marca 2021 r. raportem EBI nr 6/2021, w którym Spółka poinformowała o powołaniu 29 marca 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do składu Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję następujących osób:
- Pana Piotra Janusa,
- Pana Łukasza Borchmanna,
- Pana Zbisława Lasek,
- Pana Marcina Pilcha,

niniejszym w trybie uzupełnienia do tego raportu przekazuje życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorys Zbisław Lasek

Życiorys Piotr Janus

Życiorys Marcin Pilch

Życiorys Łukasz Borchmann

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland