Umorzenie postępowania w sprawie dokonania wpisu do rejestru zarządzających ASI

25th Nov 2020 · 15:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2020 z dn. 2 listopada 2020 r. w którym poinformował o wysłaniu do Komisji Nadzoru Finansowego pisma w sprawie wycofania wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, tym samym wnosząc o umorzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania w oparciu regulacje art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie dokonania wpisu Spółki do rejestru zarządzających ASI.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland