Udostępnienie wersji demonstracyjnej gry Workshop Simulator

27th Oct 2021 · 15:22

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2021 z dn. 1 października 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o udostępnieniu od dnia 28 października 2021 r. gry Workshop Simulator (dalej: Gra) w wersji demonstracyjnej na platformie Steam.

Niniejsza decyzja jest konsekwencją przesunięcia premiery Gry, co wynikało z ogromnych oczekiwań jakie wzbudziły m.in. portal Game Informer oraz społeczności graczy. Emitent udostępnia bezpłatnie demo gry Workshop Simulator w celu zwiększenie potencjału marketingowego produkcji, co może mieć wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych Emitenta w drodze komercjalizacji i sprzedaży pełnej wersji Gry.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland