Udostępnienie wersji demonstracyjnej gry Pocket Waifu: Rekindled

13th Feb 2024 · 12:29

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o udostępnieniu od dnia 20 lutego 2024 r. gry Pocket Waifu: Rekindled (dalej: Gra) w wersji demonstracyjnej na platformie Steam.

Emitent udostępnia bezpłatnie demo gry Pocket Waifu: Rekindled w celu otrzymania feedbacku od graczy oraz zwiększenia potencjału marketingowego produkcji, co może mieć wpływ na realizację przychodów Emitenta i sprzedaży pełnej wersji Gry.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland