Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., które odbyło się w dniu 4 lipca 2016 roku.

5th Jul 2016 · 15:00

Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 4 lipca 2016 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, jak również Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland