Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

13th Dec 2021 · 12:08

Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Szymona Janusa, pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce (Prezes Zarządu).

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Zawiadomienie Szymon Janus

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland