Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

25th May 2021 · 12:29

Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Piotra Kosmatego, osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Mariuszem Kosmatym – Członkiem rady Nadzorczej).

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Piotr Kosmaty powiadomienie.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland