Akcjonariat

23rd May 2021 · 06:29

Struktura akcjonariatu na dzień 14 października 2021 r.

 

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Szymon Janus

56 938 947

56 938 947

34,51%

34,51%

Wolpi Sp. z o.o.

15 654 649

15 654 649

9,49%

9,49%

Michał Szymerski

12 027 840

12 027 840

7,29%

7,29%

Artur Górski

9 035 280

9 035 280

5,48%

5,48%

January Ciszewski

9 035 280

9 035 280

5,48%

5,48%

Pozostali akcjonariusze

62 307 630

62 307 630

37,76%

37,76%

RAZEM

164 999 626

164 999 626

100,00%

100,00%

Archiwum:

Struktura akcjonariatu na dzień 26 maja 2021 r.

 

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Szymon Janus

66 938 947

66 938 947

40,57%

40,57%

Wolpi Sp. z o.o.

15 654 649

15 654 649

9,49%

9,49%

January Ciszewski

9 035 280

9 035 280

5,48%

5,48%

Artur Górski

9 035 280

9 035 280

5,48%

5,48%

Pozostali akcjonariusze

64 335 470

64 335 470

38,99%

38,99%

RAZEM

164 999 626

164 999 626

100,00%

100,00%

Struktura akcjonariatu na dzień 24 grudnia 2020 r.

 

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Wolpi Sp. z o.o.

 

11 036 617

11 036 617

21,41%

21,41%

Techniki Okienne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością RENT SP.K.

4 980 924

4 980 924

9,66%

9,66%

Halina Mazurek

3 700 203

3 700 203

7,18%

7,18%

Pozostali akcjonariusze

31 838 922

31 838 922

61,76%

61,76%

RAZEM

51 556 666

51 556 666

100,00%

100,00%

Struktura akcjonariatu na dzień 14 lutego 2017 r.

 

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Wolpi Sp. z o.o.

(wraz z Wolpi Fund Managment Sp. z o.o.)*

12.506.611

12.506.611

34,40%

34,40%

Kosmaty Mariusz

4 980 614

4 980 614

13,70%

13,70%

Pozostali akcjonariusze

18 869 441

18 869 441

51,90%

51,90%

RAZEM

36 356 666

36 356 666

100,00%

100,00%

* Wolpi Sp. z o.o. posiada pośrednio 12.506.611 akcji stanowiących 34,40% kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. i uprawniających do wykonywania 12.506.611 głosów, co stanowi 34,40% ogólnej liczby głosów, przy czym bezpośrednio posiada 11.084.884 akcji stanowiących 30,49% kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. i uprawniających do wykonywania 11.084.884 głosów, co stanowi 30,49% ogólnej liczby głosów, oraz podmiot zależny Wolpi Fund Management Sp. z o.o. posiada 1.421.727 akcji stanowiących 3,91% kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. i uprawniających do wykonywania 1 421 727 głosów, co stanowi 3,91% ogólnej liczby głosów.

Struktura akcjonariatu na dzień 10 lipca 2015 r.

 

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Kosmaty Mariusz

4 980 614*

4 980 614*

19,57%

19,57%

Wolpi Sp. z o.o.

2 352 145*

2 352 145*

9,24%%

9,24%%

Pozostali akcjonariusze

18 123 907

18 123 907

71,20%

71,20%

RAZEM

25 456 666

25 456 666

100,00%

100,00%

* Zgodnie z Listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2015 r.

Struktura akcjonariatu na dzień 8 października 2014 r.

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Kosmaty Mariusz

4 713 975

4 713 975

18,52%

18,52%

Wolpi Sp. z o.o.

1 554 517*

1 554 517*

6,11%

6,11%

Pozostali akcjonariusze

19188174

19188174

75,38%

75,38%

RAZEM

25 456 666

25 456 666

100,00%

100,00%

* Zgodnie z Listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.07.2014 r.

Struktura akcjonariatu na dzień 13 sierpnia 2014 r.

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Kosmaty Mariusz

4 713 975

4 713 975

19,67%

19,67%

Wolpi Sp. z o.o.

1 554 517*

1 554 517*

6,49%

6,49%

Sławomir Krasek

1 417 000

1 417 000

5,91%

5,91%

Pozostali akcjonariusze

16 277 840

16 277 840

67,93%

67,93%

RAZEM

23 963 332

23 963 332

100,00%

100,00%

* Zgodnie z Listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.07.2014 r.

Struktura akcjonariatu Na dzień 13 lutego 2013

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Kosmaty Mariusz

4 713 975

4 713 975

19,67%

19,67%

Sławomir Krasek

1 417 000

1 417 000

5,91%

5,91%

Pozostali akcjonariusze

17 832 357

17 832 357

74,42%

74,42%

RAZEM

23 963 332

23 963 332

100,00%

100,00%

Struktura akcjonariatu na dzień 22 styczeń 2013

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Kosmaty Mariusz

1475000

1475000

10.13%

10.13%

Krasek Sławomir

1417000

1417000

9.72%

9.72%

Wedler Stanisław

783 333

783 333

5,37%

5,37%

Pozostali akcjonariusze

10888000

10888000

74,78%

74,78%

RAZEM

14 563 333

14 563 333

100,00%

100,00%

Struktura akcjonariatu na dzień 30 września 2012 r.

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Sławomir Krasek

1 417 000

1 417 000

9,73%

9,73%

Krzysztof Klemiński

1 417 000

1 417 000

9,73%

9,73%

Stanisław Wedler

783 333

783 333

5,38%

5,38%

Pozostali akcjonariusze

10 943 000

10 943 000

75,16%

75,16%

RAZEM

14 563 333

14 563 333

100,00%

100,00%

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland