Zmiana Strategii rozwoju Spółki

8th Jan 2021 · 15:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2021 r. przyjął nową Strategię rozwoju Spółki na lata 2021–2023 (dalej: Strategia). Przyjęcie Strategii jest konsekwencją rozpoczętej procedury połączenia ze spółką Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum), w ramach której w dniu 21 grudnia 2020 r. został podpisany Plan Połączenia (por. raport ESPI nr 26/2020 z dn. 21 grudnia 2020 r.) oraz skoncentrowaniu działalności w branży związanej z produkcją gier.

Strategia opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nim jest dopełnienie wszystkich formalności wyni­kających z połączenia Spółki oraz Intermarum. Drugim filarem jest produkcja gier w ramach potencjału jaki posiada w sobie Intermarum.

Przyjęta Strategia opiera się na następujących elementach:

- kontynuowaniu współpracy z Nutaku w ramach tworzenia, utrzymywania i rozwijania w modelu F2Game-as-a-Service gier Adult Games pod marką JNT Games,

- tworzeniu gier segmentu AA+,

- wydaniu do końca 2023 roku co najmniej 7 gier,

- wydaniu do końca 2029 roku co najmniej 15 gier.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść przyjętej Strategii.

Jednocześnie w związku z przyjęciem Strategii, Zarząd odwołuje poprzednią strategię rozwoju Spółki na lata 2019-2022, przyjętą i opublikowaną w dniu 8 listopada 2019 r. (por. raport ESPI nr 14/2019 z dn. 8 listopada 2019 r.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland