Sprzedaż udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o.

23rd Oct 2020 · 17:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23 października 2020 r. zawarł z VENET-LUX sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: VL) umowę, mocą której sprzedał VL 3980 udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: PSA) o wartości nominalnej 50,00 każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 199.000,00 zł, które stanowią 39,8% udziału w kapitale podstawowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. Udziały zostały sprzedane za łączną cenę 100,00 zł. Cena transakcji wynika z braku prowadzenia przez PSA działalności gospodarczej bądź jej prowadzenia w bardzo ograniczonym zakresie od co najmniej 5 lat, a także dokonania całkowitego odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów w PSA w Sprawozdaniu Finansowym Spółki sporządzonym na 31 grudnia 2016 r. Działalność PSA została zasadniczo ograniczona po wejściu w życie tzw. Ustawy hazardowej, która uniemożliwia legalnym bukmacherom z Unii Europejskiej działać na terenie Polski bez odpowiedniej koncesji, którą wydaje Ministerstwo Finansów RP. Zarząd Spółki nie widzi możliwości liberalizacji przepisów w okresie następnych lat, co ogranicza możliwość rozwoju PSA. Potencjalna działalność PSA przez promocje zakładów bukmacherskich na obszarze Unii Europejskiej może zdaniem Zarządu Spółki wywołać spór prawny. Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki podjął decyzję o zakończeniu inwestycji w PSA. Po transakcji, Spółka nie posiada żadnych udziałów PSA.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland