Sprzedaż praw do gry Workshop Simulator

8th Sep 2023 · 15:11

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) niniejszym informuje, o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy z Sheepyard SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Sheepyard), na podstawie której sprzedał Sheepyard prawa do gry Workshop Simulator (dalej: Gra).

Zgodnie z umową, Intermarum przenosi na rzecz Sheepyard Grę jako produkt oraz prawa własności intelektualnej do całości Gry, poszczególnych jej elementów i składników. Intermarum przekaże Sheepyard pełną dokumentację i materiały do Gry umożliwiające jej poprawną obsługę, instalację, konfigurację oraz wdrożenie do systemów informatycznych oraz wdrożenie i dystrybucję na platformach sprzedażowych.

Oprócz kwoty sprzedaży praw do Gry ustalonej przez strony, Sheepyard wypłacać będzie Intermarum przez dwa lata od dnia zawarcia Umowy wynagrodzenie dodatkowe stanowiące udział w przychodach ze sprzedaży Gry na wszystkich aktualnych i przyszłych platformach, z tytułu wszelkich aktualnych i przyszłych wydań i wersji Gry, a także z tytułu wszelkich dodatków, dodatkowych treści rozszerzających Grę (DLC) oraz mikropłatności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland