Spłata kosztów Wydawcy w ramach gry Shelter 69

18th Jul 2022 · 13:10

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że szacunkowe, nieoficjalne przychody osiągnięte ze sprzedaży Shelter 69 („Gra”) wygenerowane na podstawie wewnętrznego systemu analitycznego w dniu 18 lipca 2022 roku, wyniosły 520 tys. dolarów. W związku z tym budżet jaki Nutaku Publishing Limited (Wydawca) przeznaczył na produkcję Gry został spłacony. Spółka od tego momentu otrzymywać będzie pełną wartość swojego udziału w przychodach z Gry.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland