Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok obrotowy

1st Jul 2020 · 09:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za 2019 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Wołąsewicz - Prezes Zarządu
  • Magdalena Laszczak - Prokurent

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2019 - cześć 1 Sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2019 - cześć 1 Sprawozdanie finansowe - XML

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2019 - cześć 2 Sprawozdanie Zarządu

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2019 - cześć 3 Pismo Zarządu, Oświadczenia

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2019 - cześć 4 Opinia Biegłego Rewidenta

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland