Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok obrotowy

30th May 2019 · 12:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za 2018 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2018 - cześć 1 Sprawozdanie Finansowe.pdf

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2018 - cześć 2 Sprawozdanie Zarządu.pdf

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2018 - cześć 3 Pismo Zarządu, Oświadczenia.pdf

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2018 - cześć 4 Opinia biegłego rewidenta.pdf

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland