Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok obrotowy

30th May 2018 · 15:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za 2017 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2017 - cześć 1 Sprawozdanie Finansowe

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2017 - cześć 2 Sprawozdanie Zarządu

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2017 - cześć 3 Pismo Zarządu, Oświadczenia

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2017 - cześć 4 Opinia biegłego rewidenta

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland