Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku ArtP Capital S.A.

14th Nov 2019 · 15:00

Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Wołąsewicz - Prezes Zarządu
  • Magdalena Laszczak - Prokurent

Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za III kwartał 2019.pdf

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland