Rozwiązanie umowy z REDDEERGAMES sp. z o.o.

13th Jun 2023 · 13:41

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) niniejszym informuje o rozwiązaniu w dniu 13 czerwca 2023 roku za porozumieniem stron umowy z REDDEERGAMES sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: REDDEERGAMES) zgodnie z którą REDDEERGAMES miał być wydawcą gry Workshop Simulator na platformy konsolowe. O zawarciu tej umowy oraz aneksie do tej umowy Emitent informował raportami ESPI nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku oraz 10/2022 z dnia 16 maja 2022 roku.

Powodem rozwiązania umowy jest niemożliwość wykonania portu w pożądanym przez strony terminie, spowodowana obiektywnymi czynnikami i zdarzeniami losowymi zaistniałymi pomiędzy stronami. Strony potwierdzają również, że nie mają względem siebie jakichkolwiek roszczeń w związku z realizacją umowy i zrzekają się wszelkich takich roszczeń na przyszłość.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w zastępstwie rozwiązanej dziś umowy z REDDEERGAMES poszukuje nowego podmiotu, z którym kontynuować będzie prace związane z przygotowaniem i wydaniem wersji Workshop Simulator na konsole Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox Series S/X oraz Xbox One.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland