Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą

3rd Oct 2016 · 17:44

Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 03 października 2016 roku została rozwiązana – za porozumieniem stron – umowa z IPO Doradztwo Kapitałowe SA,o wykonywanie na rzecz Spółki zadań Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W związku z powyższym z dniem 03 października 2016 roku IPO Doradztwo Kapitałowe SA przestaje pełnić dla Spółki funkcję Autoryzowanego Doradcy.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland