Rozwiązanie umowy na realizację projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie opolskim

30th Jul 2018 · 15:00

Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 lipca 2018 r. otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu informację o rozwiązaniu umowy nr RPOP.07.03.00-16-0045/16 w ramach projektu "Pracujemy u siebie!", który miał być realizowany w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII - Konkurencyjny rynek pracy. Skuteczność rozwiązania umowy uzależniona było od spełnienia przez Spółkę warunków formalnych, w tym przede wszystkim związanych ze zwrotem wypłaconych Spółce środków finansowych na realizację projektu. Wobec stwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu spełnienia przez Spółkę wszystkich warunków, umowa nr RPOP.07.03.00-16-0045/16 została rozwiązana w dniu 11 lipca 2018 r., o czym Spółka została poinformowana w dniu dzisiejszym, tj. 30 lipca 2018 r.

W podpisaniu umowy na realizację projektu Zarząd informował w formie komunikatu bieżącego ESPI nr 13/2017 w dniu 25 października 2017 r. Zarząd przypomina, iż wartość projektu wynosiła 2 963 964,00 zł, a kwota dofinansowania na jego realizację 2 923 765,80 zł. Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Projekt składał się z trzech etapów: rekrutacji, szkoleń oraz dotacji, gdzie 70 uczestników miało otrzymać wsparcie finansowe.

Zarząd zaznacza, iż Spółka postanowiła rozwiązać umowę w ramach projektu na etapie rekrutacji, wobec czego nie poniosła znaczących kosztów związanych z realizacją projektu, a sama rezygnacja nie ma znaczącego wpływu na kondycję finansową ArtP Capital S.A. Rozwiązanie umowy nie ma również znaczących konsekwencji finansowych dla Spółki.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland