Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej

24th Feb 2021 · 15:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej od następujących osób:

- Pana Piotra Kosmaty,

- Pani Małgorzaty Stolarczyk,

- Pana Grzegorza Stolarczyk,

- Pana Tomasza Adamus.

Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień i godzinę odbycia najbliższego walnego zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland