Rezygnacja z projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie opolskim

18th Apr 2018 · 18:00

Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia 2018 r. otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu potwierdzenie odbioru pisma dotyczącego rezygnacji z realizacji projektu pn. „Pracujemy u siebie!”, nr RPOP.07.03.00-16-0045/16 w ramach Działania 7.3.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż rezygnacja z dalszej realizacji projektu została spowodowana problemami z rekrutacją 80 uczestników do projektu, które wynikają z wygórowanych wskaźników projektu. Pomimo działań Spółki i spotkań z Zarządem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu nie dało się ich obniżyć. W związku z powyższym Zarządu Spółki podjął decyzję o rezygnacji z projektu.

Zarząd przypomina, iż wartość projektu wynosiła 2 963 964,00 zł, a kwota dofinansowania na jego realizację 2 923 765,80 zł. Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Projekt składał się z trzech etapów: rekrutacji, szkoleń oraz dotacji, gdzie 70 uczestników miało otrzymać wsparcie finansowe.

Zarząd zaznacza, iż Spółka postanowiła złożyć rezygnację z projektu na etapie rekrutacji, wobec czego nie poniosła znaczących kosztów związanych z realizacją projektu, a sama rezygnacja nie ma znaczącego wpływu na kondycję finansową ArtP Capital S.A. Rezygnacja z realizacji projektu, nie ma również znaczących konsekwencji finansowych dla Spółki. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie spowoduje konieczność rozliczenia się z otrzymanego dofinansowania oraz zwrotu przekazanych środków.

O rozwiązaniu umowy na dofinasowanie realizacji tego projektu, Spółka poinformuje w trybie odrębnego komunikatu.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland