Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej.

19th Jan 2017 · 14:00

Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2017 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Wojciecha Radziewicza o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2017 roku. Zgodnie z oświadczaniem, przyczyną rezygnacji jest objęcie przez Pana Wojciecha Radziewicza nowej funkcji w innej Spółce i wynikających z tego powodu możliwości powstania konfliktu interesu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1pkt 7)Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland