Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej

27th Jun 2017 · 14:00

Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Piotra Wołąsewicza o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2017 roku. Zgodnie z oświadczaniem, przyczyną rezygnacji jest zbliżające się zakończenie kadencji Pan Dominika Matusek na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki ARTP Capital S.A. z dniem 28 czerwca 2017 roku i chęcią przedstawienia swojej kandydatury Radzie Nadzorczej do objęcia funkcji Prezesa Zarządu na nową kadencję.

Podstawa prawna: §3 ust. 1pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland