Raport roczny za 2022 rok obrotowy

31st May 2023 · 08:08

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2022 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport roczny INTERMARUM 2022 - cześć 1 Sprawozdanie finansowe.pdf

Raport roczny INTERMARUM 2022 - cześć 1 Sprawozdanie finansowe.xml

Raport roczny INTERMARUM 2022 - cześć 2 Sprawozdanie z działalności.pdf

Raport roczny INTERMARUM 2022 - cześć 3 Pismo Zarządu, Oświadczenia, Zasady Ładu Korporacyjnego.pdf

Raport roczny INTERMARUM 2022 - cześć 4 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.pdf

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland