Raport roczny za 2015 rok

6th Jun 2016 · 13:40

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2015 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland