Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

14th Feb 2022 · 16:08

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport okresowy Intermarum S. A. za IV kwartał 2021.pdf

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland