Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

12th Aug 2016 · 15:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ("Emitent") przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland