Rada Nadzorcza

23rd May 2021 · 18:55

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Pierwsza kadencja obecnej rady trwa cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

Rada składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi 6 osób:

Piotr Janus  – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Łukasz Borchmann – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Mariusz Kosmaty – Członek Rady Nadzorczej,

Zbisław Lasek – Członek Rady Nadzorczej,

Piotr Wołąsewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Piotr Janus – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1975 roku doktor nauk humanistycznych na kierunku historii gospodarczej Uniwersytetu Opolskiego oraz licencjat na kierunku administracja publiczna. W 2020 roku uzyskał tytuł MBA Wyższej Szkoły Bankowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji publicznej, sektorze prywatnym oraz jako przedsiębiorca. Przez wiele lat jako wykładowca współpracował z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji. Od lat związany z firmą INTERMARUM jako członek zarządu. Od 2016 roku Wiceprezes Zarządu w firmie Elkom, firmie będącej częścią Polskiej Grupy Energetycznej. Autor artykułów naukowych i książek w zakresie historii gospodarki, samorządu gospodarczego, prawa administracyjnego, metodologii badań współautor licznych opracowań.

W trakcie ponad 20 letniej kariery zawodowej i ponad 5 lat zarządzania spółkami prawa handlowego zdobył wiedzę menadżerską oraz nabył umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania projektami oraz jako członek zarządu INTERMARUM dobrą znajomość branży gier.

Łukasz Borchmann – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1989 r. specjalista sztucznej inteligencji, posiadający bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w branży IT. Współautor dwóch książek oraz kilkunastu artykułów naukowych w zakresie uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i językoznawstwa komputerowego, prezentowanych na wiodących międzynarodowych konferencjach. Obecnie Deep Learning Team Leader w Applica.ai i doktorant na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Indywidualny inwestor giełdowy w branży Gamedev.

Mariusz Kosmaty – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od 1989 r. prowadzi działalność gospodarczą w sektorze usługowym, właściciel prestiżowych nieruchomości w Polsce południowo-zachodniej. W latach 1991-2012 właściciel MARIOSS sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, zajmującej się poligrafią oraz produkcją rolet i żaluzji. W ramach Spółki PMP Rent Sp. J. realizuje projekt boxymagazynowe.pl oferujący bezpieczne i wygodne komórki do wynajęcia o pojemności od 1 m³ do 24 m³.

W trakcie swojej kariery zawodowej nabył umiejętności w zakresie zarządzania firmą, realizacji projektów inwestycyjnych, w tym również bezpośrednio związanych z branżą sportową.

Zbisław Lasek – Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1987 r. Od 2009 r. prowadził działalność gospodarczą, od 2006 roku zasiadał w zarządach spółek powiązanych z nim kapitałowo. Od 2018 roku aktywny członek rad nadzorczych spółek notowanych na ASO NC. W 2014 został wspólnikiem i Prezes Zarządu MINUTOR Sp. z o.o. firmy, zajmującej się wysoko wyspecjalizowanymi usługami dla podziemnych zakładów górniczych. Od 2014 Spółka świadczyła usługi dla wszystkich spółek węglowych, zarówno Państwowych, prywatnych jak i dużych podmiotów kooperujących.

Od listopada 2019 roku twórca start-up MINUTOR Energia w branży OZE, sprzedający mikro instalacje PV, który rozwija projekty farmowe PV, inwestuje w magazynowanie energii przez spółkę celową MINUTOR Cellarium, ponadto w ramach działalności rozwija współprace z samorządami.

W trakcie swojej kariery zawodowej nabył szereg umiejętności w zakresie zarządzania firmą, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, dekoniunktury w branży górniczej, prowadzenia biznesu w otoczeniu niestabilnych płatności spółek skarbu Państwa i radzenia sobie z dużymi projektami inwestycyjnymi. Przedmiotowe doświadczenie wykorzystuje dzisiaj przy kreowaniu biznesu MINUTOR Energia

Piotr Wołąsewicz – Członek Rady Nadzorczej

Inwestor specjalizujący się w rynkach nowoczesnych technologii oraz Starupów z bogatym portfolio inwestycyjnym. Prezes Zarządu spółki Wolpi Sp. z o.o. zajmującej się działalnością inwestycyjną na rynku nowych technologii i
nieruchomości. Od 2023 rok Prezes Zarządu Spółki Konopie.pl S.A., która jest pionierem tej branży na rynku polskim. W latach 2017-2021 Prezes Zarządu ArtP Capital S.A. (obecnie Intermarum S.A.), notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rynek NewConnect. W latach 1992-2000 twórca firm na rynku pośrednictwa finansowego oraz ubezpieczeń w Polsce.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland